Přihláška
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Město:
Ulice, č.p.:
Telefon práce, domů:
E-mail:
Jazyk:
Vzdělání:
Úplný začátečník:
Chci:
Typ kurzu
Kurzovné poukažte na účet 107-5594260207/0100, jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo.
Po dohodě je možné vystavit na kurzovné fakturu nebo jej uhradit v hotovosti.