Přihláška
Jméno a příjmení:
Město:
Ulice, č.p.:
Telefon:
E-mail:
Jazyk:
Úplný začátečník:
Chci:
Typ kurzu

Kurzovné poukažte na účet 107-7134030207/0100. Variabilním symbolem platby je Vaše klientské číslo, které Vám přidělíme při potvrzení přihlášky
Po dohodě je možné vystavit na kurzovné fakturu nebo jej uhradit v hotovosti.

Odesláním formuláře uděluji souhlas ke zpracování mých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR. Společnost zpracuje údaje za účelem vyřízení mé přihlášky. Více informací