Naše nabídka

Příprava na jazykové zkoušky

Kurzy Standard Run jsou určeny lidem, kteří postupně přecházejí z jedné pokročilostní úrovně na druhou, tzn. student je např. na úrovni B1 a chystá se skládat zkoušku na úrovni B2. Svým obsahem i rosahem se rovnají semestrálnímu kurzu.  

 • kurzy Standard Run trvají obvykle 4 semestry (v některých případech 3 semestry)

 • Standard Run je nabízen jak pro angličtinu, tak pro němčinu*

 • tyto kurzy jsou pořádány pro obecný i odborný jazyk*

 • kurzy pokrývají celou škálu pokročilostí Evropského referenčního rámce*

 • Standard Run je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Kurz Fast Track je vhodnou volbou pro člověka, jehož pokročilostní úroveň je velmi blízká úrovni dané zkoušky, a který potřebuje zopakovat gramatiku a slovní zásobu, a zároveň zvládnout dovednostní a zkouškové strategie ve čtení, mluvení, poslechu a psaní.

 • kurzy Fast Track trvají 2 semestry

 • Fast Track je nabízen v angličtině i němčině*

 • kurzy jsou pořádány pouze pro obecný jazyk*

 • kurzy pokrývají celou škálu pokročilostí Evropského referenčního rámce*

 • Fast Track je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Pre-exam Workshop je krátká finální přípravka před zkouškou, ve které jsou analyzovány jednotlivé části dané zkoušky a jejich struktura, typické chytáky a chyby, slabá místa apod. PEW dává kandidátům cenné rady jak zkoušku zvládnout a na co si dát zejména pozor tak, aby u samotné zkoušky byli co nejúspěšnější.

 • PEW obvykle trvají 5x 90 minut

 • je pořádán pro zkoušky Cambridge English a ÖSD*

 • pokrývá všechny pořádané zkoušky a jejich stupně*

 • PEW je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Kurzy Kid jsou doplňková přípravka pro děti na základních školách, které se chystají na zkoušky Cambridge English: Young Learners anebo ÖSD Kompetenz in Deutsch. 

 • výuka probíhá celoročně (výukový rok) 1x týdně 45 minut

 • výuka pokrývá přípravu ke zkouškám Cambridge English: Young Learners Starters (pre-A1), Movers (A1), Flyers (A2) a ÖSD Kometenz in Deutsch A1 a A2*

 • přípravka je vhodná pro děti od 9 let

 • Kid  je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Více informací

Odpolední kurzy němčiny, angličtiny a francouzštiny pro veřejnost

Určeno pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé, začátek zimního semestru v září, letního semestru v únoru. Vyučuje se ve skupině nejvýše 8 studentů , nejméně 60 minut týdně, dle dohody skupiny. Výuka začíná nejdříve v 16 hodin. Bližší cenové podmínky viz ceník.

Více informací

Letní kurzy

Tento typ kurzu Vám rádi připravíme na míru. Zajistíme pro Vás kurz pobytový nebo s denním docházením, individuální či skupinový, přijedeme i za Vámi. 

Více informací

Příměstský tábor pro děti 2024

Příměstský letní tábor 2024

Více informací

Kurzy pro podniky a organizace

Výuka probíhá podle zájmu a potřeb zákazníka - je možno i na pracovišti, dopolední hodiny vítány. Bližší cenové podmínky viz ceník.

Více informací

Víkendové pobytové kurzy

Momentálně nemáme v nabídce. V případě zájmu se na nás obraťte. 

Více informací

Individuální výuka

Rozvrh a počet hodin týdně dle vzájemné dohody. Minimální rozsah kurzu je 10 předplacených vyučovacích hodin.

Více informací

Příprava na státní maturitu

Připravte se na písemnou (písemná práce, poslech, čtení a jazyková kompetence) i ústní zkoušku z angličtiny či němčiny! Vyhodnocení a individuální rozbor provedou certifikovaní hodnotitelé CERMATu.

Více informací