Naše nabídka

Příprava na jazykové zkoušky

Kurzy Standard Run jsou určeny lidem, kteří postupně přecházejí z jedné pokročilostní úrovně na druhou, tzn. student je např. na úrovni B1 a chystá se skládat zkoušku na úrovni B2. Svým obsahem i rosahem se rovnají semestrálnímu kurzu.  

 • kurzy Standard Run trvají obvykle 4 semestry (v některých případech 3 semestry)

 • Standard Run je nabízen jak pro angličtinu, tak pro němčinu*

 • tyto kurzy jsou pořádány pro obecný i odborný jazyk*

 • kurzy pokrývají celou škálu pokročilostí Evropského referenčního rámce*

 • Standard Run je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Kurz Fast Track je vhodnou volbou pro člověka, jehož pokročilostní úroveň je velmi blízká úrovni dané zkoušky, a který potřebuje zopakovat gramatiku a slovní zásobu, a zároveň zvládnout dovednostní a zkouškové strategie ve čtení, mluvení, poslechu a psaní.

 • kurzy Fast Track trvají 2 semestry

 • Fast Track je nabízen v angličtině i němčině*

 • kurzy jsou pořádány pouze pro obecný jazyk*

 • kurzy pokrývají celou škálu pokročilostí Evropského referenčního rámce*

 • Fast Track je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Pre-exam Workshop je krátká finální přípravka před zkouškou, ve které jsou analyzovány jednotlivé části dané zkoušky a jejich struktura, typické chytáky a chyby, slabá místa apod. PEW dává kandidátům cenné rady jak zkoušku zvládnout a na co si dát zejména pozor tak, aby u samotné zkoušky byli co nejúspěšnější.

 • PEW obvykle trvají 5x 90 minut

 • je pořádán pro zkoušky Cambridge English a ÖSD*

 • pokrývá všechny pořádané zkoušky a jejich stupně*

 • PEW je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*

Kurzy Kid jsou doplňková přípravka pro děti na základních školách, které se chystají na zkoušky Cambridge English: Young Learners anebo ÖSD Kompetenz in Deutsch. 

 • výuka probíhá celoročně (výukový rok) 1x týdně 45 minut

 • výuka pokrývá přípravu ke zkouškám Cambridge English: Young Learners Starters (pre-A1), Movers (A1), Flyers (A2) a ÖSD Kometenz in Deutsch A1 a A2*

 • přípravka je vhodná pro děti od 9 let

 • Kid  je pořádán v otevřené i uzavřené variantě*


.