Angličtina

Zkoušky pro mládež a dospělé

 

KET (Cambridge English: Key)
Je první zkouškou Cambridge ESOL podle úrovně pokročilosti. Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci i psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek.

PET (Cambridge English: Preliminary)
Je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni komunikovat s rodilými mluvčími o běžných každodenních tématech. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími- předstupeň FCE.

FCE (Cambridge English: First)
Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje zvládnutí angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

CAE (Cambridge English: Advanced)
Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Jedná se o velmi vysokou úroveň pokročilosti.

 

Cambridge English

 

Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English stanovují standard jazykové úrovně. Zkoušky Cambridge English jsou celosvětově uznávané, v České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách. První zkouška proběhla již v roce 1913, zkoušky Cambridge English mají více než stoletou tradici. Na celém světě skládá tyto zkoušky okolo 5 000 000 lidí ročně.