Němčina

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)

Jazykové zkoušky z němčiny Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (www.osd.at) patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství.

Zkoušky ÖSD jsou zároveň zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů v České republice. 

 

ÖSD pro žáky a žákyně základních škol

Jazykové zkoušky z ÖSD z němčiny pro žáky a žákyně základních škol jsou určené studentům ve věku zhruba 12 až 15 let, a to nejméně po dvou letech výuky německého jazyka.

Jedná se o následující zkoušky:

Kompetenz in Deutsch (KID) A1

Kompetenz in Deutsch (KID) A2

 

ÖSD pro mládež a dospělé

Zkoušky ÖSD z němčiny pro mládež a dospělé jsou určené jak studentům, tak dospělým profesionálům napříč obory, kteří buď využívají standardizace k řízení a akceleraci jazykového pokroku nebo jako doklad potřebný pro prokázání jazykové úrovně při přijímacích řízeních na střední a vysoké školy nebo u zaměstnavatelů v České republice nebo zahraničí.

Jedná se o následující zkoušky:

ÖSD Zertifikat A1

ÖSD Zertifikat A2

ÖSD Zertifikat B1

ÖSD Zertifikat B2

ÖSD Zertifikat C1

ÖSD Zertifikat C2